Oranje Nassau School
Hoofdgebouw (groepen 4 t/m 8)
Burg. Amersfoordtlaan 61
1171 DM Badhoevedorp

Dependance 1 (groepen 1/2)
Roerdompstraat 14
1171 HC Badhoevedorp

Dependance 2 (groepen 3)
Roerdompstraat 10a
1171 HC Badhoevedorp

Telefoonnummer:020-4491111
E-mailadres: info@onsschool.nl

Bankrekeningnr. van de school: NL91RABO0359647936
Bankrekeningnr. van de oudervereniging: NL91RABO0304696757

Procedure vragen/klachten 
Binnen onze grote school zijn er regelmatig vragen. Om te voorkomen dat de directeur voor alles wordt benaderd, leest u hieronder de procedure wie wanneer te benaderen. In principe gaat u altijd als eerste naar de groepsleerkracht. Indien u dit heeft gedaan en er samen niet uitkomt of als deze vraag daar echt niet thuishoort dan hebben wij de volgende opties: