Doelab

Voor kinderen bij wie het leren niet vanzelf gaat omdat de leerstof te abstract of niet concreet genoeg is, willen wij dit jaar DoeLab introduceren. Dit is een vorm van remedial teaching waarbij de leerstof in een context wordt aangeboden. De lessen zijn een combinatie van praktisch leren en mindsettraining, waarbij de leerdoelen zijn aangepast op niveau en competentie. RT-specialist Joke Kerkhof wordt opgeleid tot DoeLab-coördinator en zal het op onze school vormgeven.