Hieronder zijn diverse documenten te vinden om te downloaden.

Zorg

Privacy en AVG op de ONS

Privacy en AVG
Transparantie over privacy: een toelichting
Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen

Meer Primair

Klachtenregeling Meer Primair
Leerlingstatuut Meer Primair

Algemeen

Kanjertraining