Hieronder zijn diverse documenten te vinden om te downloaden.

Zorg

ONS onderwijsprofiel
Pestprotocol ONS
Sociaal emotioneel 1 Wennen
Sociaal emotioneel 2 Samen één groep
Sociaal emotioneel 3 Grapje, plagen, pesten
Sociaal emotioneel 4 Opkomen voor jezelf
Sociaal emotioneel 5 Blij met jezelf
Sociaal emotioneel 6 Samen spelen en werken
Sociaal emotioneel 7 Druk, druk, druk
Sociaal emotioneel 8 Wat voel ik
Sociaal emotioneel 9 Allemaal anders
Sociaal emotioneel 10 Wat denk ik
Sociaal emotioneel 11 Kiezen
Sociaal emotioneel 12 Jezelf de baas
Sociaal emotioneel 13 Eerlijk waar
Sociaal emotioneel 14 Vrienden
Sociaal emotioneel 15 Ken jezelf
Sociaal emotioneel 16 Wensen en dromen

Privacy en AVG op de ONS

Privacy en AVG
Transparantie over privacy: een toelichting
Privacyverklaring voor schoolgegevens van leerlingen

Oudervereniging

Huishoudelijk Reglement Oudervereniging
Afschrift oprichtingsacte oudervereniging

2017-2018:

Presentatie algemene ledenvergadering 2017.02.07
Notulen Algemene leden vergadering 2017.02.07
Oudervereniging notulen 2017.06.12 v1.0
Oudervereniging notulen 2017.03.07 v1.0
Oudervereniging notulen 2017.01.10 v1.1
Jaarrekening Overblijfstichting 2016/2017

2018-2019:

Begroting 2018
Staat baten en lasten
Notulen OUVER 02-10-2018
ALV ONS 27-11-2018A
Algemene Ledenvergadering 27.11.2018
Notulen ALV Oudervereniging ONS 18.12.2018
Concept begroting 2019-2020

2019-2020:

begroting 19_20
Kascontrole 4-9-2019
Jaarrekening 18_19
Kandidaten Bestuur
notulen 29 okt 2019

LeerlingenraadMeer Primair

Klachtenregeling Meer Primair
Leerlingstatuut Meer Primair

Algemeen