Groepen 6-7-8

De bovenbouw bestaat dit jaar uit twee groepen 6, twee groepen 7 en twee groepen 8.

Wat doen we in de bovenbouw?

Rekenen en wiskunde:

Onze methode Alles Telt is een realistische rekenmethode, die werkt vanuit herkenbare situaties (contexten). De lessen bestaan afwisselend uit een ‘leerkrachtgebonden’ les en een ‘zelfstandig werken’ les. Na vier lessen wordt de stof herhaald en verder geoefend. Door middel van open of dichte rondjes geeft de methode de moeilijkheidsgraad van de sommen aan. Voor meer informatie over het rekenonderwijs klik hier voor groep 6,groep 7, groep 8.

Taal:

We werken met de taalmethode: Staal. Het taalonderwijs richt zich op de ontwikkeling van vier taalvaardigheden: spreken, luisteren, schrijven en lezen. Staal heeft een aparte spellingleergang voor groep 4 t/m 8. Alle aangeboden woorden vallen in een spellingcategorie. De categorieën die aan bod komen, hangen in het lokaal en mogen ook als hulp gebruikt worden. Elke dag is er een woorddictee. Na vier oefenweken komt er een toetsdictee. Vanaf de tweede helft in groep 6 is er extra aandacht voor de werkwoordspelling.

Begrijpend Lezen:

Nieuwsbegrip is een methode voor begrijpend lezen aan de hand van teksten uit de actualiteit. Het doel van de lessen Nieuwsbegrip is het strategisch leren lezen van teksten. Elke week oefenen de kinderen met een strategie die ze bij de tekst kunnen gebruiken. Bij de teksten horen ook opdrachten. De opdrachten maken de kinderen in de klas, na het lezen van de tekst. Soms zijn de opdrachten op papier en soms op de computer. Vaak moeten ze samenwerken. Door over de tekst en de opdrachten te praten, kunnen de kinderen van elkaar leren.

Studievaardigheden:

Studievaardigheden worden voor kinderen steeds belangrijker. Informatie is overal te vinden, zeker op internet. Maar hoe zoek je gericht? En waar vind je de juiste informatie en hoe verwerk je die? Met Blits leren kinderen het lezen, begrijpen en verwerken van allerlei informatiebronnen, via de vier onderdelen van studievaardigheden.

foto-groep-678

Geschiedenis:

Onze geschiedenismethode heet Tijdzaken. Deze methode behandelt de geschiedenis niet chronologisch, maar maakt, thematisch, grote sprongen door de tijd. Doordat overal tijdlijnen zijn aangegeven, krijgen de kinderen een beter inzicht in het plaatsen van een bepaalde gebeurtenis in de tijd. Na elk thema van vier lessen, volgt een toets. Hiervoor krijgen de kinderen een samenvatting mee naar huis of er wordt op school gelegenheid tot voorbereiden gegeven.

Engels, aardrijkskunde en biologie:

Voor deze vakken maken we gebruik van de volledig digitale methodes van Blink. Met Groove me, leren we engels aan de hand van songteksten. In Grenzeloos verkennen we de aarde met prachtige filmpjes en actuele informatie. In Binnenstebuiten komen niet alleen flora en fauna, maar ook wetenschappelijke onderwerpen komen aan bod.

Gym, muziek en handvaardigheid:

Voor deze vakken hebben we een vakdocent in huis. Alle gymnastieklessen, per groep twee keer per week drie kwartier, worden door de vakdocent gegeven. De muziek- en handvaardigheidlessen worden zo nu en dan door de vakdocent gegeven. In de tussengelegen tijd worden de lessen door de eigen docent verzorgd.

Huiswerk:

In groep 6 krijgen de leerlingen soms een samenvatting van biologie, aardrijkskunde of geschiedenis, mee, om thuis te leren. In groep 7 wordt naast de zaakvakken ook twee keer per week een werkblad als huiswerk meegegeven. In groep 8 wordt naast de zaakvakken elke dag een werkblad meegegeven als huiswerk.

Presentaties:

Tijdens het schooljaar houden onze leerlingen verschillende presentaties. Dat kan een boekbespreking of een spreekbeurt zijn. Vanaf groep 7 worden er ook ‘echte’ werkstukken gemaakt.