GROEPEN

[vc_row][vc_column][vc_column_text]Inloopochtenden
Voor de groepen 1 t/m 8 hebben we inloopochtenden. Op deze ochtenden kun u het werk van uw kind bekijken van 8.20 tot 8:30 uur. In de eerste schoolweek is elke ochtend nog ‘inloopochtend’, daarna zijn de inloopochtenden beperkt. Alleen tijdens de inloopochtend is er de mogelijkheid om mee te lopen naar het lokaal. We vragen u ervoor te zorgen dat u op die ochtend vóór 8.30 uur afscheid neemt van uw kind en zijn of haar juf/meester, zodat de lessen op tijd kunnen beginnen. Overigens kunt u na schooltijd de leerkracht van uw kind spreken. Wilt u echt tijd voor een gesprek, maak dan even een afspraak.
Hieronder volgt het inlooprooster vanaf de tweede schoolweek:
Groep 1/2 : elke dag
Groep 3 en 4 : elke dinsdag
Groep 5 en 6 : elke eerste en derde woensdag van de maand
Groep 7 en 8 : elke eerste woensdag van de maand
Op alle overige ochtenden kunt u uw kind tot aan de buitendeur begeleiden.
jarige leerlingen 
Kinderen mogen hun klasgenoten trakteren als ze jarig zijn. We verzoeken u hiervoor een – bij voorkeur gezonde en/of hartige – kleinigheid uit te zoeken. Voor ideeën kunt u op o.a. internet terecht. De site van de hartstichting helpt u zeker aan goede ideeën. maar ook anderen kunnen u helpen.
De leerling mag dit vóór de kleine pauze (groep 3 t/m 8) of tijdens het ‘tien-uurtje’ (kleutergroepen) uitdelen. De jarigen mogen in de kleine pauze met een vriend(in) langs de leerkrachten in de teamkamer om uit te delen. De leerkrachten zetten hun naam op de school-verjaardagskaart van de jarige.
Godsdienstige vorming
De uitgangspunten voor godsdienstige vorming zijn niet los te zien van de christelijke identiteit van de school in het algemeen. Vanuit onze pedagogische visie, geïnspireerd door de Bijbel en de christelijke traditie, geloven wij dat kinderen behoefte hebben aan: een innerlijk kompas het zichzelf kunnen zijn een gevoel van eigenwaarde het krijgen van geborgenheid en ondersteuning, en respect en erkenning.
Sociaal emotionele ontwikkeling
Sociaal-emotionele competenties ontwikkelen zich een leven lang. Dat gaat stap voor stap. De methode ‘Goed gedaan!’ die wij op school hanteren, biedt twaalf sociaal-emotionele onderwerpen voor kinderen van groep 1 tot en met 8. Ieder onderwerp is verdeeld in kleine stapjes. Elke les komt er een aantal concreet omschreven stapjes aan bod die de sociaal-emotionele inzichten en vaardigheden van de kinderen vergroten en hen verder brengen. Belangrijke basisstappen komen in de loop der jaren regelmatig terug, steeds afgestemd op de belevingswereld en het bevattingsvermogen van de kinderen.
Er wordt aandacht besteed aan de volgende onderwerpen:
* zelfkennis, relativeren, zelfvertrouwen, bewust keuzes maken, verplaatsen in anderen, omgaan met verschillen, rekening houden met anderen, weerbaarheid, samen spelen en werken, samen op internet, omgaan met media-info.
Broertjes en zusjes die in verschillende groepen zitten, behandelen hetzelfde thema, maar met andere voorbeelden, oefeningen en aandachtspunten. Bij elke les is een ouderbrief met informatie en uitleg beschikbaar. Deze brief verschijnt bij de nieuwsbrieven. Zo weet u ook als ouder wat uw kind leert op school.
Pesten
We werken op de Oranje Nassau School met een pestprotocol. Dit is voor iedere ouder ter inzage op school aanwezig. Conform het pestprotocol hanteren wij de volgende regels: Algemene regels: Voor groot en klein zullen wij aardig zijn De school is van binnen een wandelgebied en buiten hoeft dat lekker niet! We zullen goed voor de spullen zorgen, dan zijn ze weer te gebruiken morgen. Verder is er een aantal regels tegen pesten gemaakt: Doe niets bij een ander wat je zelf ook niet wilt hebben. Kom niet aan een ander als die dat niet wil. Kom je er samen niet uit, dan ga je naar de meester of de juf. Word je gepest, praat er thuis of op school over, je moet het niet geheim houden. Deze regels gelden op school en daar buiten.[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row]