Kennismakingsgesprek

Binnenkort ontvangt u via onze Parro app een uitnodiging van de desbetreffende leerkracht. Het gaat om een een kennismakingsgesprek met de nieuwe leerkracht van uw zoon en/of dochter. U kunt door middel van de app aangeven wanneer u wenst de leerkracht te spreken. De gesprekken mogen op school plaats vinden, zolang de anderhalve meter afstand wordt bewaard.

Verdere informatie krijgt u van de groepsleerkracht(en)