Nieuwsbrief nr. 9

In onderstaande nieuwsbrief leest u allerlei handig informatie o.a. over het kerstontbijt, spreekuur logopedie en Sportservice.