Schoolkerkdienst

De ONS heeft als goede traditie om jaarlijks met de Pelgrimskerk een gezamenlijke (kinder-) dienst te organiseren. Op deze manier geven we een stukje vorm aan onze Christelijke identiteit en kunnen we leerlingen laten zien wat er in een kerkdienst zoal gebeurt.

Zoals eerder in de nieuwsbrief vermeld, is deze dienst op zondag 11 september van 10.00 tot ongeveer 11.15 uur in de Pelgrimskerk, Havikstraat 5 te Badhoevedorp. Deze keer wordt de dienst geleid door voorganger Nan Sikkel-Wilschut. We betrekken de groepen 1 t/m 6 bij de voorbereiding.

Het thema is ‘Wat zou jij doen?’, aan de hand van het de gelijkenis van de Barmhartige Samaritaan (Lukas 10: 25-37).

Rond dit thema worden er liedjes geleerd, werkjes geknutseld, instrumenten bespeeld en verhalen verteld.