Stichting Meer Primair

De Stichting Meer Primair

De Oranje Nassau School maakt onderdeel uit van de Stichting Meer Primair. Meer Primair is een onderwijsorganisatie voor christelijk en katholiek onderwijs en wordt gevormd door zeventien basisscholen, gelegen in de woonkernen Abbenes, Buitenkaag, Badhoevedorp en Hoofddorp. De stichting is hiermee werkgever van 530 medewerkers, die onderwijs verzorgen voor circa 5400 leerlingen in de Haarlemmermeer.

Het dagelijks bestuur van Meer Primair wordt gevormd door de heer C.E. Niezing.
Het bestuursbureau van Meer Primair is gevestigd in het gebouw ‘De Burgemeester’,

Burgemeester Pabstlaan 10 D1, 2131 XE Hoofddorp.
Het postbusadres is Postbus 223, 2130 AE Hoofddorp.
Voor contact met het College van bestuur kunt u bellen met het bestuurssecretariaat op nummer 023-5542351 of mailen naar bestuursbureau@meerprimair.nl

De organisatie is terug te vinden op de website van de stichting Meerprimair