Vrije dagen

Vakantierooster 2021-2022  

Herfstvakantie 16.10.2021 t/ 24.10.2021
Kerstvakantie 25.12.2021 t/m 09.01.2022
Voorjaarsvakantie 19.02.2022 t/m 27.02.2022
Goede vrijdag 15.04.2022
Pasen 16.04.2022 t/m 18.04.2022
Koningsdag 27.04.2022
Meivakantie 23.04.2022 t/m 08.05.2022
Hemelvaart 26.05.22 t/m 29.05.202
Pinksteren 04.06.2022 t/m 06.06.2022
Zomervakantie 16.07.2022 t/m 28.08.2022

Studiedagen 2021-2022

Maandag 6 september 2021 
Dinsdag 7 september 2021   
Vrijdagmiddag 8 oktober 2021: alle leerlingen middag vrij, ochtend gr.1-8 gewoon les
Woensdag 9 februari 2022 
Donderdag 10 februari 2022    
Vrijdag 18 februari 2022  
Dinsdag 7 juni 2022                   

 

Vrijedagen 2022-2023                                                                                                           

Herfstvakantie 15.10.2022 t/m 23.10.2022 
Kerstvakantie 24.12.2022 t/m 08.01.2023 
Voorjaarsvakantie 25.02.2023 t/m 05.03.2023 
Goede vrijdag 07.04.2023 
Pasen 09.04.2023 t/m 10.04.2023 
Meivakantie 22.04.2023 t/m 07.05.2023 
Hemelvaart 18.05.2023 t/m 21.05.2023 
Pinksteren 27.05.2023 t/m 29.05.2023 
Zomervakantie 22.07.2023 t/m 03.09.2023 
 
Er volgen nog meer studiedagen, deze worden later bekend gemaakt: 
Studiedag Meer Primair 15.02.2023